بهترین راه مقابله با مهناز افشارها


کارکرد توییت مهناز افشار و گزارش bbc علیه عزیزان عراقیمون چیه؟ یک نفرت‌پراکنی زشت رو به موضوعی قابل بحث تبدیل میکنند.تبليغ
تبليغ