آبگرفتگی شهرک صنعتی اهواز


جاری شدن سیل در خوزستان موجب آبگرفتگی برخی مناطق حاشیه‌ای اهواز از جمله شهرک صنعتی شماره 2 اهواز شده است.تبليغ
تبليغ