ویژه برنامه‌هایی در مرکز آوج


اجرای چند ویژه برنامه در مرکز فرهنگی و هنری آوج اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین به حضور بهاری اعضا در کانون رنگ و بوی مهربانی داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین، در راستای همدردی و همراهی با کودکان آسیب دیده از سیل‌های اخیر در کشور، مرکز فرهنگی و هنری آوج چند ویژه برنامه اجرا کرد.

در این برنامه‌ها اعضای مرکز در دو کارگاه کاغذ و تا و نقاشی برای دوستان سیل‌زده‌شان کاردستی ساختند و نقاشی کشیدند و نام خود را همراه با دل‌نوشته هایی بر روی آن‌ها نوشتند، درادامه این اعضا هدیه‌های نقدی و غیرنقدی خود راهمراه با کاردستی‌ و نقاشی‌هایشان برای ارسال برای کودکان سیل زده تقدیم کردند.

پیش از این نیز این مرکز در گرامی‌داشت اعیادشعبانیه، ویژه برنامه‌هایی شامل فعالیت‌های قصه گویی، شعرخوانی، بازی و سرگرمی و معرفی شخصیت اجرا کرده بود.

مرکز فرهنگی و هنری آوج کانون استان قزوین از سال ۶۳ آغاز به کار کرده و اکنون۹۲۹ عضو و۲۰۵۲۲ جلد کتاب دارد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین، در راستای همدردی و همراهی با کودکان آسیب دیده از سیل‌های اخیر در کشور، مرکز فرهنگی و هنری آوج چند ویژه برنامه اجرا کرد.

در این برنامه‌ها اعضای مرکز در دو کارگاه کاغذ و تا و نقاشی برای دوستان سیل‌زده‌شان کاردستی ساختند و نقاشی کشیدند و نام خود را همراه با دل‌نوشته هایی بر روی آن‌ها نوشتند، درادامه این اعضا هدیه‌های نقدی و غیرنقدی خود راهمراه با کاردستی‌ و نقاشی‌هایشان برای ارسال برای کودکان سیل زده تقدیم کردند.

پیش از این نیز این مرکز در گرامی‌داشت اعیادشعبانیه، ویژه برنامه‌هایی شامل فعالیت‌های قصه گویی، شعرخوانی، بازی و سرگرمی و معرفی شخصیت اجرا کرده بود.

مرکز فرهنگی و هنری آوج کانون استان قزوین از سال ۶۳ آغاز به کار کرده و اکنون۹۲۹ عضو و۲۰۵۲۲ جلد کتاب دارد.


تبليغ
تبليغ