خدمت‌رسانی کیفی و کمی کانون پرورش فکری به کودکان و نوجوانان گلستانی در سال 98 توسعه می‌یابد


مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان گلستان در جلسه برنامه‌ریزی سال 98 اظهار داشت: با برنامه‌ریزی هدف‌مند، دقیق و مدون در زمینه‌ی فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و اسلامی، خدمت‌رسانی کیفی و کمی به کودکان و نوجوانان گلستانی توسعه می‌یابد.

تبليغ

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کانون پرورش فکری گلستان، در ابتدای این جلسه محبوبه رجب‌نسب مدیرکل کانون گلستان ضمن تبریک سال نو از زحمات و تلاش‌های همکاران و مربیان در برگزاری برنامه‌های کیفی و اثربخش قدردانی کرده و به تمامی آنان در امدادرسانی فرهنگی به کودکان و نوجوانان مناطق سیل‌زده گلستان دست‌مریزاد گفت.

مدیرکل کانون پرورش فکری گلستان در این نشست هم‌اندیشی به راهبردهای ابلاغی از سوی مدیرعامل کانون و اهداف معاونت فرهنگی در سال ۹۸ اشاره داشته و اظهار کرد: پاسخ‌گویی به نیازهای امروزی کودکان و نوجوانان، جلب مشارکت خانواده‌ها و انجام فعالیت‌های فراکانونی، تلاش برای کاهش آسیب‌های روانی کودکان و نوجوانان و خانواده‌های سیل‌زده و نیز حمایت از تولیدات و فعالیت‌های فرهنگی و هنری با توجه به شعار سال مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید از نکات با اهمیتی است که در برنامه‌ریزی سال ۹۸ به آن توجه شده است.

ایشان در بخش دیگری از این جلسه، تاکید بر اخلاق‌مداری و احترام به یک‌دیگر، توجه به باورهای دینی و ارزش‌های اخلاقی در انجام فعالیت‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت و ایده‌های همکاران در برنامه‌های مراکز، تاکید بر تشکیل شورای فرهنگی، توجه به پوشش اداری کارکنان و مربیان، ارائه نیازهای آموزشی در تمامی حوزه‌ها، تشکیل حلقه‌ی فرهنگی در ستاد و شهرستان‌ها، توسعه و گسترش فعالیت های فرهنگی عدالت‌محور، توسعه فعالیت‌های زیست‌محیطی، توسعه‌ی فعالیت‌های علمی، تخصصی شدن فعالیت‌های هنری، جذب و پایدارسازی اعضا، توسعه و تقویت فعالیت‌های کتاب محور، توجه به سلایق و علاقه مخاطبان، تقویت مهارت‌های اجتماعی کودکان و نوجوانان، ثبت روزانه و دقیق فعالیت‌ها در نرم افزار کتابداری، توجه به فرهنگ‌ها و قومیت‌ها، توجه به اقتصاد فرهنگی کانون و تلاش جهت ایجاد درآمدهای پایدار با بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های کانونی، بهسازی و زیباسازی مراکز متناسب با سلیقه اعضای کودک و نوجوان، مشارکت جدی و پر رنگ در جشنواره‌ها و مهرواره‌های ملی و استانی‌، تاکید بر مطالعه بروز مربیان و کارکنان، فعال‌سازی انجمن‌ها در مراکز، ارتباط گسترده با خیرین فرهنگی شهرستانی، همکاری و ارتباط مستمر با کارشناسان حوزه و پاسخ‌گویی به موقع به مکاتبات را به عنوان انتظارات خود و مجموعه کارشناسان ستادی از مراکز فرهنگی هنری بیان کرد.

در ادامه الهه مقصودلو معاون ‌اجرایی کانون گلستان با بیان اهمیت برنامه‌ریزی سالانه و این‌که تاکنون بالغ بر ۱۵ ساعت پیرامون تدوین برنامه‌های شاخص استانی سال ۹۸ در جلسات گروهی بحث و گفت‌وگو شده است اظهار داشت: در بحث‌های درآمدی ضرورت دارد تا همکاران با هم‌دلی و هم‌راهی بیشتر در کنار سایر فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و اسلامی به توسعه‌ی برنامه‌های کانونی بپردازند و از امکانات و فضاهای در اختیار بیشترین بهره‌برداری را در دستور کار خود قرار دهند.

هم‌چنین توجه به شعار معاونت فرهنگی در انجام برنامه‌های کانونی، افزایش سهم نوجوانان در فعالیت‌های مراکز، ضرورت تعامل با واحد کارشناسی ستادی و سایر نهادهای فرهنگی، برگزاری دوره‌های توان‌مندسازی مربیان، توجه به مطلوبیت و کمی اجرا در کنار کیفیت محتوای برنامه‌ها از موارد مطرح شده توسط کارشناسان در این جلسه بود.

در ادامه این نشست هر یک از مربی‌مسئولان و مربیان کتاب‌خانه‌های سیار کانون به بیان نظرات و پیشنهادهای خود در ارتباط با چگونگی کیفی‌سازی برنامه‌ها درسال ۹۸ پرداختند.

گفتنی است در ابتدای این جلسه از تمامی دست‌اندرکاران تیم امداد فرهنگی کانون در کمک به سیل‌زدگان گلستانی با اهدای لوح تقدیری از سوی مدیرکل کانون گلستان تجلیل شد.


به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کانون پرورش فکری گلستان، در ابتدای این جلسه محبوبه رجب‌نسب مدیرکل کانون گلستان ضمن تبریک سال نو از زحمات و تلاش‌های همکاران و مربیان در برگزاری برنامه‌های کیفی و اثربخش قدردانی کرده و به تمامی آنان در امدادرسانی فرهنگی به کودکان و نوجوانان مناطق سیل‌زده گلستان دست‌مریزاد گفت.

مدیرکل کانون پرورش فکری گلستان در این نشست هم‌اندیشی به راهبردهای ابلاغی از سوی مدیرعامل کانون و اهداف معاونت فرهنگی در سال ۹۸ اشاره داشته و اظهار کرد: پاسخ‌گویی به نیازهای امروزی کودکان و نوجوانان، جلب مشارکت خانواده‌ها و انجام فعالیت‌های فراکانونی، تلاش برای کاهش آسیب‌های روانی کودکان و نوجوانان و خانواده‌های سیل‌زده و نیز حمایت از تولیدات و فعالیت‌های فرهنگی و هنری با توجه به شعار سال مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید از نکات با اهمیتی است که در برنامه‌ریزی سال ۹۸ به آن توجه شده است.

ایشان در بخش دیگری از این جلسه، تاکید بر اخلاق‌مداری و احترام به یک‌دیگر، توجه به باورهای دینی و ارزش‌های اخلاقی در انجام فعالیت‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت و ایده‌های همکاران در برنامه‌های مراکز، تاکید بر تشکیل شورای فرهنگی، توجه به پوشش اداری کارکنان و مربیان، ارائه نیازهای آموزشی در تمامی حوزه‌ها، تشکیل حلقه‌ی فرهنگی در ستاد و شهرستان‌ها، توسعه و گسترش فعالیت های فرهنگی عدالت‌محور، توسعه فعالیت‌های زیست‌محیطی، توسعه‌ی فعالیت‌های علمی، تخصصی شدن فعالیت‌های هنری، جذب و پایدارسازی اعضا، توسعه و تقویت فعالیت‌های کتاب محور، توجه به سلایق و علاقه مخاطبان، تقویت مهارت‌های اجتماعی کودکان و نوجوانان، ثبت روزانه و دقیق فعالیت‌ها در نرم افزار کتابداری، توجه به فرهنگ‌ها و قومیت‌ها، توجه به اقتصاد فرهنگی کانون و تلاش جهت ایجاد درآمدهای پایدار با بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های کانونی، بهسازی و زیباسازی مراکز متناسب با سلیقه اعضای کودک و نوجوان، مشارکت جدی و پر رنگ در جشنواره‌ها و مهرواره‌های ملی و استانی‌، تاکید بر مطالعه بروز مربیان و کارکنان، فعال‌سازی انجمن‌ها در مراکز، ارتباط گسترده با خیرین فرهنگی شهرستانی، همکاری و ارتباط مستمر با کارشناسان حوزه و پاسخ‌گویی به موقع به مکاتبات را به عنوان انتظارات خود و مجموعه کارشناسان ستادی از مراکز فرهنگی هنری بیان کرد.

در ادامه الهه مقصودلو معاون ‌اجرایی کانون گلستان با بیان اهمیت برنامه‌ریزی سالانه و این‌که تاکنون بالغ بر ۱۵ ساعت پیرامون تدوین برنامه‌های شاخص استانی سال ۹۸ در جلسات گروهی بحث و گفت‌وگو شده است اظهار داشت: در بحث‌های درآمدی ضرورت دارد تا همکاران با هم‌دلی و هم‌راهی بیشتر در کنار سایر فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و اسلامی به توسعه‌ی برنامه‌های کانونی بپردازند و از امکانات و فضاهای در اختیار بیشترین بهره‌برداری را در دستور کار خود قرار دهند.

هم‌چنین توجه به شعار معاونت فرهنگی در انجام برنامه‌های کانونی، افزایش سهم نوجوانان در فعالیت‌های مراکز، ضرورت تعامل با واحد کارشناسی ستادی و سایر نهادهای فرهنگی، برگزاری دوره‌های توان‌مندسازی مربیان، توجه به مطلوبیت و کمی اجرا در کنار کیفیت محتوای برنامه‌ها از موارد مطرح شده توسط کارشناسان در این جلسه بود.

در ادامه این نشست هر یک از مربی‌مسئولان و مربیان کتاب‌خانه‌های سیار کانون به بیان نظرات و پیشنهادهای خود در ارتباط با چگونگی کیفی‌سازی برنامه‌ها درسال ۹۸ پرداختند.

گفتنی است در ابتدای این جلسه از تمامی دست‌اندرکاران تیم امداد فرهنگی کانون در کمک به سیل‌زدگان گلستانی با اهدای لوح تقدیری از سوی مدیرکل کانون گلستان تجلیل شد.تبليغ


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ