12 میلیون و 960 هزار تومان؛ هزینه وام مسکن در تهران


زوج‌های تهرانی برای گرفتن وام مسکن ۱۰۰ میلیونی و وام جعاله ۲۰ میلیون تومانی، در مجموع حدود ۱۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان هزینه کنند. (منبع)


تبليغ
تبليغ