15 درصد؛ حداکثر افزایش حقوق معلمان


برخی از معلمان که حقوق پایین می‌گیرند و در آغاز استخدام هستند در حدود ۴۵ درصد افزایش حقوق را خواهند داشت. (منبع)


تبليغ
تبليغ