6 هزار و 500 میلیارد تومان؛ وصول مالیات از بانک مرکزی


در حال حاضر نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات عملکرد سال ۹۶ بانک مرکزی وصول شده است. (منبع)


تبليغ
تبليغ