اینستاگرام

شکست آمریکا به واسطه تفاهمنامه های علمی کشورها با ایران


شیراز- رئیس دانشگاه شیراز گفت: آمریکا در ایجاد اجماع جهانی علیه ایران به واسطه تفاهم علمی کشورها با ما شکست خورد.

تبليغ

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نادگران ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با آرزوی سالی پربار برای همه مردم ایران، گفت: مهارت و کار آفرینی در میان دانشجویان با قراردادهای صنعت با دانشگاه دو مقوله جداست؛ درباره مهارت قراردادهایی با سازمان فنی حرفه‌ای، دانشگاه علمی و کاربردی و علوم بسته‌ایم و در حد وسع درحال انجام است که در سال ۹۸ مهارت آموزی دانشجویان سرعت خواهد یافت.

وی با بیان اینکه دانشگاه درصدد تأسیس معاونت کارآفرینی است با توجه به فعالیت برج کار آفرینی اعلام کرد: درصدد ایجاد برج علوم انسانی در سال آینده هستیم که مصوب شده است.

رئیس دانشگاه شیراز در بخش دیگری از این نشست خبری با توجه به اینکه تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه شیراز فعالیت‌های خوبی دارند، افزود: فلسفه وجودی تشکل‌های دانشجویی آشنایی با کارهایی تشکیلاتی است.

وی با تاکید بر اینکه همه تشکل‌ها در دانشگاه شیراز فعال هستند، تصریح کرد: اینکه عنوان می‌شود دانشگاه قرابتی با این فعالیت‌ها از جمله سیاسی ندارد درست نیست چراکه ۳۵۷ فقره درخواست داشتیم که فقط با ۷ مورد آن هیئت نظارت بین همه تشکل‌ها مخالفت کرده که آن هم یا به مناسبت امتحانات دانشجویی بوده یا مناسبت مذهبی بوده که با این فعالیت سنخیتی نداشته است.

نادگران تاکید کرد: هیئت نظارت دانشگاه شیراز با برنامه‌های پیشنهادی تشکل‌ها با روی باز برخورد می‌کند؛ ما ملزم به رعایت قوانین شورای تأمین استان هستیم.

وی سپس درخصوص اشتغال و جذب فارغ التحصیلان دانشگاه در بازار کار آن را یکی از موضوعات جدی دانست که این دانشگاه دنبال می‌کند.

به گفته نادگران، دانشگاه‌های نسل ۴ به سمتی می‌روند که دانش آموختگان سریع‌تر به کار مشغول شوند؛ البته دانشگاه در این مسیر هیچ مأموریتی در ایجاد اشتغال ندارد.

رئیس دانشگاه شیراز درباره تجمع دانشجویان در شهر صدرا در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق پاکبانان هم عنوان کرد: ما هیچ دخالتی در این زمینه نداریم.

وی پیرامون تعامل دانشگاه شیراز با دیگر دستگاه‌ها، گفت: خوشبختانه این همدلی و همفکری وجود دارد؛ مشخصاً درباره کار با شهرداری شیراز در حوزه ترافیک و حمل و نقل طرح مشترک در شهر شیراز داریم که طی دو سال آینده این طرح اجرایی می‌شود تا ترافیک شیراز بهبود بخشیده شود.

نادگران درباره وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی عنوان کرد: برخی خوابگاه‌ها به خاطر قدمت باید بهسازی و بازسازی شوند که خوشبختانه با نمایندگان مجلس و برنامه و بودجه مذاکراتی داشتیم و قول‌هایی گرفتیم که این خوابگاه‌ها نو آفرینی و بازآفرینی شوند، البته بودجه‌ها کفاف همه تنگناها نمی‌دهند اما به جهت زیرساخت خوابگاه‌ها را در نوبت نوسازی قرار دادیم.

وی با این حال اعلام کرد: بودجه مورد نیاز بر اساس برآورد ما برای تعمیر اساسی و نوسازی ریشه‌ای خوابگاه مفتح که بزرگترین و قدیمی ترین نمونه می‌باشد، ۶۰ میلیارد تومان است.

این در حالیست که به گفته نادگران، بودجه‌ای که هر سال از سوی وزارت علوم برای خوابگاه‌ها داده می‌شود بسیار کم است و برای زیرساخت و تعمیرات اساسی نیست؛ سوال ما این است که چرا بودجه آموزشی کشور کم است؟

وی همچنین اضافه کرد: بودجه پژوهشی ۱۵ میلیارد تومان است که درصد قابل توجهی از بودجه دانشگاه را به خود اختصاص می‌دهد اما این بودجه کفاف پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه شیراز نمی‌دهد. با این همه و تنگناها، این بودجه را کماکان به حوزه پژوهش اختصاص می‌دهیم.

رئیس دانشگاه شیراز در بخش دیگری از این نشست خبری اعلام کرد: با دانشگاه شیراز برای طراحی طاووس میدان قرآن شیراز مشورت نشده است، البته آمادگی داریم در بازطراحی آن کمک کنیم.

وی در ادامه از بازنگری رشته‌های دانشگاه شیراز به جهت مهارت آموزی خبر داد و افزود: تعداد تفاهم نامه‌های دانشگاه شیراز ۲۰ مورد است و ۴۶ طرح استانی به مبلغ ۲۷ میلیارد ریال در دستور کار داریم.

نادگران با اعلام اینکه مقاله علمی استادان دانشگاه شیراز در سال ۹۷ معادل ۲۰۰ درصد رشد داشته است، در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در سالی که روبه پایان است، دانشگاه شیراز در عقد تفاهم نامه با مراکز علمی و دانشگاه‌های بین المللی موفق عمل کرده است، گفت: در سال جاری با ۶ دانشگاه از کشورهای آلمان، ترکیه، گرجستان تفاهم نامه داشتیم و اوایل سال آینده با مجارستان به مشارکت علمی می‌پردازیم؛ در این تفاهم نامه‌ها تبادل دانشجو، استاد و پروژه مشترک، پایان نامه مشترک در دوره‌های ارشد گنجانده شده است.

نادگران ادامه داد: در سالی که گذشت تعامل با دانشگاه درسدن آلمان را نهایی کردیم و دانشجویان ما فرصت مطالعاتی ۶ ماهه خود را طی می‌کنند؛ اساتید ما در حال تسلیم پیشنهادهای خود برای پروژه‌های مشترک هستند.

به گفته رئیس دانشگاه شیراز، در شرایط امروز کشور ما حداقل دو دیپلماسی به عنوان یک دانشگاه برتر کشور دنبال می‌کنیم که علمی و ورزشی است؛ در دیپلماسی علمی تردد استادان و دانشمندان مبرز ما به دانشگاه‌های برتر دنیا و برعکس درحال انجام است.

وی افزود: علتی که این بار تشکیلات دولت آمریکا نتوانست یک اجماع جهانی بر علیه کشور ما در زمینه‌های مختلف داشته باشد، تردد دانشمندان مبرز و استادان ما به کشورهای مختلف از جمله اروپا است،

وی تصریح کرد: با دانشگاه‌های دیگری که درخواست همکاری دارند تفاهم نامه خواهیم داشت و گروهی در دانشگاه شیراز داریم که این تفاهم نامه‌ها را عملیاتی کنند و از یک تفاهم نامه خشک خارج سازند.


به گزارش خبرنگار مهر، حمید نادگران ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با آرزوی سالی پربار برای همه مردم ایران، گفت: مهارت و کار آفرینی در میان دانشجویان با قراردادهای صنعت با دانشگاه دو مقوله جداست؛ درباره مهارت قراردادهایی با سازمان فنی حرفه‌ای، دانشگاه علمی و کاربردی و علوم بسته‌ایم و در حد وسع درحال انجام است که در سال ۹۸ مهارت آموزی دانشجویان سرعت خواهد یافت.

وی با بیان اینکه دانشگاه درصدد تأسیس معاونت کارآفرینی است با توجه به فعالیت برج کار آفرینی اعلام کرد: درصدد ایجاد برج علوم انسانی در سال آینده هستیم که مصوب شده است.

رئیس دانشگاه شیراز در بخش دیگری از این نشست خبری با توجه به اینکه تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه شیراز فعالیت‌های خوبی دارند، افزود: فلسفه وجودی تشکل‌های دانشجویی آشنایی با کارهایی تشکیلاتی است.

وی با تاکید بر اینکه همه تشکل‌ها در دانشگاه شیراز فعال هستند، تصریح کرد: اینکه عنوان می‌شود دانشگاه قرابتی با این فعالیت‌ها از جمله سیاسی ندارد درست نیست چراکه ۳۵۷ فقره درخواست داشتیم که فقط با ۷ مورد آن هیئت نظارت بین همه تشکل‌ها مخالفت کرده که آن هم یا به مناسبت امتحانات دانشجویی بوده یا مناسبت مذهبی بوده که با این فعالیت سنخیتی نداشته است.

نادگران تاکید کرد: هیئت نظارت دانشگاه شیراز با برنامه‌های پیشنهادی تشکل‌ها با روی باز برخورد می‌کند؛ ما ملزم به رعایت قوانین شورای تأمین استان هستیم.

وی سپس درخصوص اشتغال و جذب فارغ التحصیلان دانشگاه در بازار کار آن را یکی از موضوعات جدی دانست که این دانشگاه دنبال می‌کند.

به گفته نادگران، دانشگاه‌های نسل ۴ به سمتی می‌روند که دانش آموختگان سریع‌تر به کار مشغول شوند؛ البته دانشگاه در این مسیر هیچ مأموریتی در ایجاد اشتغال ندارد.

رئیس دانشگاه شیراز درباره تجمع دانشجویان در شهر صدرا در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق پاکبانان هم عنوان کرد: ما هیچ دخالتی در این زمینه نداریم.

وی پیرامون تعامل دانشگاه شیراز با دیگر دستگاه‌ها، گفت: خوشبختانه این همدلی و همفکری وجود دارد؛ مشخصاً درباره کار با شهرداری شیراز در حوزه ترافیک و حمل و نقل طرح مشترک در شهر شیراز داریم که طی دو سال آینده این طرح اجرایی می‌شود تا ترافیک شیراز بهبود بخشیده شود.

نادگران درباره وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی عنوان کرد: برخی خوابگاه‌ها به خاطر قدمت باید بهسازی و بازسازی شوند که خوشبختانه با نمایندگان مجلس و برنامه و بودجه مذاکراتی داشتیم و قول‌هایی گرفتیم که این خوابگاه‌ها نو آفرینی و بازآفرینی شوند، البته بودجه‌ها کفاف همه تنگناها نمی‌دهند اما به جهت زیرساخت خوابگاه‌ها را در نوبت نوسازی قرار دادیم.

وی با این حال اعلام کرد: بودجه مورد نیاز بر اساس برآورد ما برای تعمیر اساسی و نوسازی ریشه‌ای خوابگاه مفتح که بزرگترین و قدیمی ترین نمونه می‌باشد، ۶۰ میلیارد تومان است.

این در حالیست که به گفته نادگران، بودجه‌ای که هر سال از سوی وزارت علوم برای خوابگاه‌ها داده می‌شود بسیار کم است و برای زیرساخت و تعمیرات اساسی نیست؛ سوال ما این است که چرا بودجه آموزشی کشور کم است؟

وی همچنین اضافه کرد: بودجه پژوهشی ۱۵ میلیارد تومان است که درصد قابل توجهی از بودجه دانشگاه را به خود اختصاص می‌دهد اما این بودجه کفاف پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه شیراز نمی‌دهد. با این همه و تنگناها، این بودجه را کماکان به حوزه پژوهش اختصاص می‌دهیم.

رئیس دانشگاه شیراز در بخش دیگری از این نشست خبری اعلام کرد: با دانشگاه شیراز برای طراحی طاووس میدان قرآن شیراز مشورت نشده است، البته آمادگی داریم در بازطراحی آن کمک کنیم.

وی در ادامه از بازنگری رشته‌های دانشگاه شیراز به جهت مهارت آموزی خبر داد و افزود: تعداد تفاهم نامه‌های دانشگاه شیراز ۲۰ مورد است و ۴۶ طرح استانی به مبلغ ۲۷ میلیارد ریال در دستور کار داریم.

نادگران با اعلام اینکه مقاله علمی استادان دانشگاه شیراز در سال ۹۷ معادل ۲۰۰ درصد رشد داشته است، در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در سالی که روبه پایان است، دانشگاه شیراز در عقد تفاهم نامه با مراکز علمی و دانشگاه‌های بین المللی موفق عمل کرده است، گفت: در سال جاری با ۶ دانشگاه از کشورهای آلمان، ترکیه، گرجستان تفاهم نامه داشتیم و اوایل سال آینده با مجارستان به مشارکت علمی می‌پردازیم؛ در این تفاهم نامه‌ها تبادل دانشجو، استاد و پروژه مشترک، پایان نامه مشترک در دوره‌های ارشد گنجانده شده است.

نادگران ادامه داد: در سالی که گذشت تعامل با دانشگاه درسدن آلمان را نهایی کردیم و دانشجویان ما فرصت مطالعاتی ۶ ماهه خود را طی می‌کنند؛ اساتید ما در حال تسلیم پیشنهادهای خود برای پروژه‌های مشترک هستند.

به گفته رئیس دانشگاه شیراز، در شرایط امروز کشور ما حداقل دو دیپلماسی به عنوان یک دانشگاه برتر کشور دنبال می‌کنیم که علمی و ورزشی است؛ در دیپلماسی علمی تردد استادان و دانشمندان مبرز ما به دانشگاه‌های برتر دنیا و برعکس درحال انجام است.

وی افزود: علتی که این بار تشکیلات دولت آمریکا نتوانست یک اجماع جهانی بر علیه کشور ما در زمینه‌های مختلف داشته باشد، تردد دانشمندان مبرز و استادان ما به کشورهای مختلف از جمله اروپا است،

وی تصریح کرد: با دانشگاه‌های دیگری که درخواست همکاری دارند تفاهم نامه خواهیم داشت و گروهی در دانشگاه شیراز داریم که این تفاهم نامه‌ها را عملیاتی کنند و از یک تفاهم نامه خشک خارج سازند.

کد خبر 4565127


تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ