مردم حضوری باشکوه و مقتدرانه در راهپیمایی 22 بهمن امسال دارند


خرم‌آباد- استاندار لرستان، گفت: مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال حضوری باشکوه و مقتدرانه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در سخنانی با اشاره به حضور باشکوه و مقتدرانه مردم در راهپیمایی امروز، اظهار داشت: مردم احساس کرده اند که امسال ۲۲ بهمن متفاوتی باید داشته باشند.

وی، بیان داشت: مسئولان باید قدر این مردم را بدانند، خدمت بیشتری به آنها داشته باشند، دغدغه های آنها را درک کنند تا این مردم که همیشه پشتوانه این نظام و انقلاب بوده اند به جایی که شایستگی و استحقاق آن به لحاظ رفاه و آرامش بوده، برسند.


به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در سخنانی با اشاره به حضور باشکوه و مقتدرانه مردم در راهپیمایی امروز، اظهار داشت: مردم احساس کرده اند که امسال ۲۲ بهمن متفاوتی باید داشته باشند.

وی، بیان داشت: مسئولان باید قدر این مردم را بدانند، خدمت بیشتری به آنها داشته باشند، دغدغه های آنها را درک کنند تا این مردم که همیشه پشتوانه این نظام و انقلاب بوده اند به جایی که شایستگی و استحقاق آن به لحاظ رفاه و آرامش بوده، برسند.

کد خبر 4539165


تبليغ