فیلم/ تلاش برای بستن شکستگی سیل‌بند مچریه


تلاش برای بستن شکستگی سیل بند مچریه( از توابع بخش بستان شهرستان دشت آزادگان) و جلوگیری از حرکت آب به سوی روستا ادامه دارد.تبليغ
تبليغ