بافت شهری رامسر فرسوده و نامناسب است


رامسر - مدیرکل راه و شهرسازی مازندران، ورودی نامناسب با بافت فرسوده شهری را در رامسر آزاردهنده دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد نظری پیش ازظهر پنجشنبه در جلسه با فرماندار و مسئولان شهرستان رامسر گفت: ورودی نامناسب با بافت فرسوده شهری در رامسر آزار دهنده است و باید ورودی مناسب تعریف شود.

وی افزود: منابع اعتباری در بخش کنار گذر است و رامسر با توجه به جاذبه هایی که دارد آزاد راه را از شمال به سمت دریا ببریم.

وی تصریح کرد: کمربندی رامسر با تامین اعتبار و با توجه به موقعیت گردشگری آن باید عملیاتی شود و اده سپارده به الموت ۱۲ کیلومتر بوده که نیاز به نقشه برداری دارد.

نظری افزود: همچنین دادن اختیار به کمیسیون ماده ۵ در بخش حرائم بررسی و مشکلات کمربندی قائمیه به شرکت ساخت منعکس می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران درباره بازآفرینی شهری نیز تصریح کرد: پنجاه درصد پول پروانه ساخت را راه و شهرسازی به شهرداری می دهد و به هر سازنده ۹ درصد وام تعلق می گیرد و نظام مهندسی تخفیات ویژه ای در حوزه باز آفرینی دارد.


به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد نظری پیش ازظهر پنجشنبه در جلسه با فرماندار و مسئولان شهرستان رامسر گفت: ورودی نامناسب با بافت فرسوده شهری در رامسر آزار دهنده است و باید ورودی مناسب تعریف شود.

وی افزود: منابع اعتباری در بخش کنار گذر است و رامسر با توجه به جاذبه هایی که دارد آزاد راه را از شمال به سمت دریا ببریم.

وی تصریح کرد: کمربندی رامسر با تامین اعتبار و با توجه به موقعیت گردشگری آن باید عملیاتی شود و اده سپارده به الموت ۱۲ کیلومتر بوده که نیاز به نقشه برداری دارد.

نظری افزود: همچنین دادن اختیار به کمیسیون ماده ۵ در بخش حرائم بررسی و مشکلات کمربندی قائمیه به شرکت ساخت منعکس می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران درباره بازآفرینی شهری نیز تصریح کرد: پنجاه درصد پول پروانه ساخت را راه و شهرسازی به شهرداری می دهد و به هر سازنده ۹ درصد وام تعلق می گیرد و نظام مهندسی تخفیات ویژه ای در حوزه باز آفرینی دارد.

کد خبر 4522499


تبليغ
تبليغ