وحوش در همدان 17 درصد افزایش یافت


همدان- ایرنا- معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست همدان گفت: نتیجه سرشماری زمستانه موید افزایش 17 درصدی وحوش در مناطق حفاظت شده این استان است.

به گزارش روز شنبه روابط عمومی محیط زیست همدان مهدی صفی خانی بیان کرد: سرشماری وحوش از اول دی ماه به مدت 18 روز در مناطق حفاظت شده خانگرمز، لشگردر، گلپرآباد، ملوسان، آلموبلاغ، شراء و دیگر مناطق تیراندازی و شکار ممنوع همدان انجام شد.
وی افزود: در فرایند سرشماری، گونه های شاخص پستانداران از جمله قوچ و میش و کل و بز شمارش شده و آمار به دست آمده با آمار سرشماری های گذشته مقایسه شد.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست همدان اظهار داشت: نتایج این سرشماری در تصمیم گیری های سیاستی حفاظت از مناطق تحت مدیریت، موثر است.
صفی خانی اضافه کرد: استان همدان دارای 6 منطقه حفاظت شده و 12 منطقه شکار ممنوع است.
7526/2087

تبليغ