دختر و همسر سابق رویا تیموریان + عکس


دنیا مدنی دختر رویا تیموریان عکس جدیدی از خودش و پدرش که همسر سابق رویا تیموریان است منتشر کرد

این بازیگر جوان با انتشار این عکس نوشت: آقا چرا میگین قرار ساعت ۴ خودتون ۵ میاین من مجبور میشم بابامو سرگرم کنم حاصلش میشه این


تبليغ
تبليغ