به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، امروزه در خیلی از افراد درون دوگانه میبینیم یعنی در بیرون لبخند نمی زنند اما به محض دور شدن از محیط، شروع به خندیدن می کنند.

اینکه چرا مسئولان برای ایجاد نشاط اجتماعی برنامه ای برای جامعه و افراد نیازمند به آن، تدارک نمی بینند مبحثی است که با رئیس اسبق انجمن علمی مددکاران اجتماعی گفتگو کرده ایم.

مصطفی اقلیما، جامعه شناس و رئیس اسبق انجمن علمی مددکاران اجتماعی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا، اظهار داشت: با توجه به اوضاع نامطلوب اقتصادی کشور، ایجاد نشاط فردی را در شرایط بحرانی تمرین کنیم، چرا که با غصه دار کردن و حسرت خوردن، روح جسممان را تخریب و تضعیف می کنیم.

وی تصریح کرد: باید بپذیریم که کشور ما در حال حاضر با مشکلات متعددی در بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو به رو است و این مردم هستند که به دلیل کم کاری برخی از مسئولان باید جور مدیریت اشتباه را بر دوش بکشند.

اقلیما افزود: بنابراین مردم باید بدانند که مجبورند با کمترین امکانات تحت اختیار، برنامه های مفرح و نشاط آور برای خود و خانواده ترتیب دهند.

رئیس اسبق انجمن علمی مددکاران اجتماعی بیان داشت: از کوچکترین وقت خود برای خارج شدن از خانواده و گذران وقت با خانواده استفاده کنند، مشارکت اجتماعی را افزایش دهند، در سازمان های مردم نهاد به جهت دستگیری از نیازمندان ثبت نام و برای در محافل جمعی حضور یابند.

وی ادامه داد: مادامی که مسئولان برای نشاط اجتماعی اقدامی نمی کنند مردم به ناچار باید نشاط فردی را در درونشان تقویت کنند تا از بیماری های روحی و روانی که این روزها آمار زیادی را به خود اختصاص داده، در امان بمانند.

اقلیما در پایان به برنا گفت: متاسفانه همچنان مسئولان برای ایجاد نشاط اجتماعی برنامه ای ندارند و فقط وعده آن را به شهروندان می دهند.