با سلام به علاقمندان هنر بافتنی

قبلا بافت تصویر بر روی لباس را آموزش داده ایم،یکی از عزیزان همراه هنربازار الگوی بافت گوزن بر روی لباس بافتنی را خواسته اند .در اینجا چند نمونه از این الگو را ارائه می کنیم.

این یک نمونه تکرار شونده

و اینهم یک نمونه تک بافته شده.

و اگر خواستید بعد از بافت بلوز ،عکس را روی آن بدوزید از این نمونه می توانید استفاده کنید.

موفق باشید:)