اینستاگرام

نُسخه‌ی آشفتهٔ دیوانِ عمر ما مپرس


نُسخه‌ی آشفتهٔ دیوانِ عمر ما مپرس خط غلط معنی غلط املا غلط انشا غلط این فروپاشیدگی‌ و فقدان اعتماد به نفس تاجیک‌ها اولتر از همه نیازمند تداوی روحی و روانی است. انگار تاجیک‌ها و ازبیکها فراموش کرده اند که تاریخ و تمدن باعظمت خراسان با تیغ شمشیر و...

تبليغ

نُسخه‌ی آشفتهٔ دیوانِ عمر ما مپرس
خط غلط معنی غلط املا غلط انشا غلط
این فروپاشیدگی‌ و فقدان اعتماد به نفس تاجیک‌ها اولتر از همه نیازمند تداوی روحی و روانی است.
انگار تاجیک‌ها و ازبیکها فراموش کرده اند که تاریخ و تمدن باعظمت خراسان با تیغ شمشیر و قدرت قلم و تفکرشان قدبرافراشت و طلایی ترین صفحات تاریخ فلات ایران را رقم زد.

اینکه تمام این چهره های سرگردان، به دنبال چند سرگردان تاریخ زده ای پشتون دربدر می گردند تا مانند کاروان های قدیم لگام شتران را زبانم لال به دم «بچه‌خر»ی ببندند، نشانه‌ آشکار عدم احساس مالکیت افغانستان می باشد.

اینکه هزاره ها تا هنوز تاجیک ها را به عنوان توزیع کننده قدرت به رسمیت نمی شناسند و تنها دنبال یک کاندیدای پشتون هستند،عملاً به زعامت پشتونها گردن نهاده اند و صاحب کشور و قدرت آنها را می دانند.
تا زمانیکه تمام هویت ها خود را مالک کشور و تمدن و تاریخش ندانند، از نظر روحی و روانی فاقد اعتماد به نفس زعامت و رهبری هستند.

انتخابات پیش رو، تنها تقسیم قدرت عمودی سیاسی در کشور نیست، بلکه گفتمان هویت، تاریخ، تمدن و تقسیم افقی قدرت و ثروت نقش تعیین کننده دارد.
در انتخابات پیش رو باید به فاشیسم گوشزد کرد؛ که پایان تاریخ جعلی و تفکر فاشیسم فرارسیده است و پشتونها می بایست به عنوان شهروندان اصیل خراسان از تفکر منحط فاشیسم افغانی فاصله بگیرند.

تنها راه رسیدن به مدینه فاضله در این کشور ماتمزده؛ پایان فاشیسم، شهروند محوری، نهاد باوری، توزیع افقی قدرت و ثروت و اساسات لیبرال دموکراسی است و لاغیر.

عبدالحی خراسانیتبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ