پیراهن قدوس جایزه باشگاه آمیان برای هواداران


بانک ورزش - باشگاه آمیان پیراهن امضا شده ستاره ایرانی خود را به هواداران هدیه می دهد. به گزارش بانک ورزش، توئیتر باشگاه آمیان فرانسه با انتشار پیراهن امضا شده سامان قدوس، ستاره ایرانی خود...

بانک ورزش - باشگاه آمیان پیراهن امضا شده ستاره ایرانی خود را به هواداران هدیه می دهد.

به گزارش بانک ورزش، توئیتر باشگاه آمیان فرانسه با انتشار پیراهن امضا شده سامان قدوس، ستاره ایرانی خود اعلام کرد که هر یک از هواداران می توانند باریتوییت این پست در مسابقه حضور پیدا کنند.

قرار است از میان طرفدارانی که این پست را ریتوییت می کنند به قید قرعه یک نفر انتخاب شود و این پیراهن قدوس که بوسیله خودش امضا شده به او این طرفدار اهدا شود.


تبليغ
تبليغ